Op weg naar een werkend procesmodel


Het eerste artikel Verlaging van kosten met verhoging van kwaliteit gaat in op het operationaliseren van strategische doelen door deze te vertalen naar (wijzigingen in) processen. Het proces wordt hierin gepositioneerd als de bindende factor tussen de verschillende doelstellingen.


In het besef dat we te maken hebben met een grote hoeveelheid processen wordt in het tweede artikel Het procesmodel als bindend element ingezoomd op ordening van processen. Een ordening die ons zowel inzicht moet geven in de processen sec als hun onderlinge samenhang. Net als een separaat proces kan ook het procesmodel gezien worden als een middel om werelden met elkaar te verbinden.


In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming van een omgeving waarin het procesdenken centraal staat.Het artikel is gepubliceerd in Znetwerk (2010/6) en

is beschikbaar in pdf-formaat: Artikel Op weg naar een werkend procesmodel.pdfNaar volgende publicatie

Terug naar publicaties