Het eerste artikel Verlaging van kosten met verhoging van kwaliteit gaat in op het operationaliseren van strategische doelen door deze te vertalen naar (wijzigingen in) processen. Het proces wordt hierin gepositioneerd als de bindende factor tussen de verschillende doelstellingen.


In het besef dat we te maken hebben met een grote hoeveelheid processen wordt in dit artikel ingezoomd op ordening van processen. Een ordening die ons zowel inzicht moet geven in de processen sec als hun onderlinge samenhang. Net als een separaat proces kan ook het procesmodel gezien worden als een middel om werelden met elkaar te verbinden.Het artikel is gepubliceerd in Znetwerk (2010/4) en

is beschikbaar in pdf-formaat: Artikel Het procesmodel als bindend element.pdfNaar volgende publicatie

Terug naar publicaties

Het procesmodel als bindend element