Verlagen van kosten met verhoging van kwaliteit?


Dit artikel gaat in op het operationaliseren van strategische doelen door deze te vertalen naar (wijzigingen in) processen. Het proces wordt hierin gepositioneerd als de bindende factor tussen de verschillende doelstellingen. We willen immers dat het operationele proces niet alleen effectief en efficiënt verloopt maar ook voldoet aan de doelstellingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.Het artikel is gepubliceerd in Znetwerk (2010/3) en

is beschikbaar in pdf-formaat: Artikel Verlagen van kosten met verhoging van kwaliteit.pdfNaar volgende publicatie

Terug naar publicaties