Herstellen van evenwicht tussen zorgvraag en zorgaanbod


In de afgelopen jaren heeft de zorgsector te maken gehad met enkele grote (politieke) veranderingen, met name de introductie van marktwerking. In de komende periode krijgt deze sector te maken met andere significante veranderingen. Denk hierbij aan de vergrijzing en de consequenties hiervan op de zorgvraag (groter volume in combinatie met toenemende complexiteit) en het zorgaanbod (verlaging van het aantal arbeidskrachten).


Het artikel geeft een denkrichting aan om te komen tot een nieuw evenwicht.  Deze denkrichting is hier globaal beschreven en wordt verder uitgewerkt in de publicatie “Korter op de bal spelen”.Het artikel is gepubliceerd in Znetwerk (2010/9) en

is beschikbaar in pdf-formaat: Artikel Herstellen van evenwicht tussen zorgvraag en zorgaanbod.pdfNaar volgende publicatie

Terug naar publicaties