Korter op de bal spelen


Korter op de bal spelen geeft aan hoe de actuele zorgvraag vertaald kan worden naar een effectieve inrichting van de ziekenhuiszorg. De kenmerken van de zorgvraag zijn hierin bepalend voor de logistieke keuzes en de inzet van personeel en middelen. Het artikel Herstellen van het evenwicht tussen zorgvraag en zorgaanbod geeft een impressie van de denkrichting. De voorbeelden in Korter op de bal spelen geven inzicht in de materie en geven concrete handvaten voor een vertaling naar de eigen praktijk.

Korter op de bal spelen is bestemd voor bestuur, directie en management in ziekenhuizen en ondersteunt bij strategische vraagstukken als het bepalen van het zorgaanbod als ook bij operationele vraagstukken zoals de operationele planning van de ziekenhuiszorg.

Doordat de problematiek stap voor stap is beschreven, is Korter op de bal spelen tevens geschikt als studie boek voor (potentiële) managers in de zorg.


ISBN/EAN: 978-90-816534-1-1    Aantal pagina’s: 163    Prijs: 37,50 €

De prijs is tijdelijk verlaagd naar 27,50 €Meer informatie

Bestellen

Schrijf een review


Naar volgende publicatie

Terug naar publicaties

Verhogen van de effectiviteit in de zorg