Een ziekenhuis heeft tal van verschillende zorgprocessen die onderling met elkaar verbonden zijn. Ordening van processen in een ziekenhuis ontwart deze kluwen door de processen zodanig te ordenen dat er een overzichtelijke situatie ontstaat. Ordening van processen in een ziekenhuis kan gebruikt worden om een blauwdruk van een ziekenhuis te maken. Een blauwdruk die van grote waarde is bij

  1. Opsommingstekenhet opzetten van een kwaliteit- en veiligheidssysteem binnen een ziekenhuis: de ordening van processen is zodanig dat alle proces(blokken) slechts één keer voorkomen waardoor impliciet geanticipeerd wordt op de onderhoudbaarheid en beheersbaarheid van het kwaliteitssysteem;

  2. Opsommingstekenhet maken van projectplannen: de ordening van processen helpt bij het begrenzen van een project en het opstellen van het activiteitenplan;

  3. Opsommingstekenhet implementeren van veranderingen: door de ordening van processen kan relatief snel inzicht worden verkregen in de impact van de voorgenomen veranderingen;

  4. Opsommingstekenhet opstellen van een strategisch informatieplan: de ordening van processen is de kapstok voor het beoordelen van de huidige informatievoorziening en het prioriteren van de veranderingen voor de komende jaren.

Ordening van processen in een ziekenhuis is bedoeld voor professionals op het gebied van kwaliteit, informatie management en projectmanagement.


ISBN/EAN: 978-90-816534-2-8    Aantal pagina’s: 44     Prijs: 17,50€


Inkijk exemplaar

Bestellen

Schrijf een review


Naar volgende publicatie

Terug naar publicaties

Ordening van processen in een ziekenhuis