Als de kaasschaaf niet meer werkt


De ziekenhuizen staan opnieuw voor de opgave om extra bezuinigingen te realiseren, als gevolg van de korting van 314 miljoen euro op hun budget. Veelvoudig genoemde bezuinigingsmaatregelen zijn het verlagen van de ligduur en het verlagen van de personele formatie (al dan niet met gedwongen ontslagen). Het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen met behoud van kwaliteit en veiligheid van zorg vraagt om een gedifferentieerde aanpak.


Het artikel “Als de kaasschaaf niet meer werkt” geeft een globale beschrijving van mogelijke oplossingsrichtingen. In de publicatie “Korter op de bal spelen” worden deze verder uitgewerkt.Het artikel is gepubliceerd in ZM magazine (2011/02) en

is beschikbaar in pdf-formaat: Als de kaasschaaf niet meer werkt.pdf


Naar volgende publicatie

Terug naar publicaties

© Nationale Beeldbank