Denken in stromen

Acute zorg vanuit een tactisch perspectief


Bij het verbeteren van de zorg wordt veelal geredeneerd vanuit het operationele perspectief: het operationele proces, het dienstrooster en/of de planning van de afdeling  wordt geëvalueerd en bijgesteld. Het effect van deze verbeteringen kan verhoogd worden door de problematiek ook vanuit een tactisch perspectief te beschouwen.


In dit artikel wordt de acute zorg als voorbeeld genomen. De nadruk ligt hierbij niet op de SEH of de AOA maar op de patiëntenstroom als geheel: het borgen van een optimale doorstroming van deze populatie over de verschillende afdelingen heen.Het artikel is beschikbaar in pdf-formaat:

Acute zorg vanuit een tactisch perspectief.pdf


Klik voor actuele aanvullingen op:

Wat is de ideale bedbezetting van de AOA?Schrijf een reactie


Terug naar publicaties