Strategische informatie planning


Er zijn tal van redenen om te investeren in nieuwe ICT hulpmiddelen. Iedereen heeft wel argumenten om aan te geven dat hij/zij meer informatie of proces ondersteuning nodig heeft en om die reden wil overgaan tot de aankoop van een nieuwe informatiesysteem.


Meer dan eens staat de Raad van Bestuur voor een voldongen feit: een informatie systeem moet met spoed worden vervangen omdat het systeem dreigt uit te vallen cq. niet meer aan de huidige eisen voldoet.


Maar wat heeft de hoogste prioriteit?Met behulp van strategische informatieplanning wordt een meerjarenplan opgesteld, dat is gebaseerd op de overall bedrijfsdoelstellingen enerzijds en de technologische trends anderzijds. Een meerjarenplan waarin verscheidene projecten zijn opgenomen die, als geheel, zorgen dat de bestaande informatievoorziening stap voor stap meegroeit met de veranderende behoeften.


De relatie met de bedrijfsdoelstellingen zorgt er voor dat de juiste projecten, op het juiste moment, worden ingepland omdat wordt geanticipeerd op toekomstige veranderingen als fusies, veranderingen in portfolio en wetswijzigingen.


De relatie met de technologische trends geeft inzicht in nieuwe mogelijkheden: in dit kader wordt ICT gezien als de enabler om nieuwe dingen mogelijk te maken. Denk hierbij aan de extra mogelijkheden die internet biedt.


Terug naar Visie

© Nationale Beeldbank

© Nationale Beeldbank

© Nationale Beeldbank