ICT Governance


Een intensiever gebruik van ICT leidt ook tot een groei van de hieraan gerelateerde kosten. Bij grote investeringen als de aanschaf van nieuwe informatiesystemen c.q. grote infrastructurele wijzigingen ligt het voor de hand dat de RvB en directie betrokken zijn bij de besluitvorming. Voor kleinere aanpassingen is dit doorgaans niet het geval, zeker als deze door de eigen ICT afdeling worden gerealiseerd. Deze relatief kleine wijzigingen hebben gezamenlijk een grote impact op de functionaliteit van de systemen en dus impliciet op het rendement van de systemen voor de reguliere bedrijfsvoering.Maar wie zorgt ervoor dat de systemen (blijven) aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen op termijn?

Wie bepaalt welke wijzigingen hogere prioriteit hebben dan andere?

Wie bepaalt wat een wijziging mag kosten?Het vaststellen van de ICT Governance betekent dat expliciet wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor de besturing, de beheersing en de uitvoering van ICT.


De ICT Governance heeft een directe relatie met de processen. Zo zal degene die verantwoordelijk is voor (de efficiëntie én kwaliteit van) zorgprocessen ook invloed willen hebben op de systemen die dit proces ondersteunen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de directeur die verantwoordelijk is voor de acute zorg ook invloed moet hebben op de functionaliteit van de systemen op de spoed eisende hulp.


Er is ook een relatie naar de architectuur als geheel: het borgen van samenhang, flexibiliteit en onderhoudbaarheid op langere termijn. Doorgaans zal de ICT-manager verantwoordelijk zijn voor de technische architecturen maar ligt de verantwoordelijkheid betreffende de informatie architectuur (samenhang van processen en informatiestromen) binnen de gebruikersorganisatie.


Verder is behoefte aan overeenstemming over de wijze waarop veranderingen worden geïnitieerd, beoordeeld en uitgevoerd (change control). Omdat een verandering doorgaans betrekking heeft op processen en ICT-architectuur wordt hierin zowel voor de  ICT-manager als de gebruikersorganisatie een significante rol weggelegd.


Terug naar Visie

© Nationale Beeldbank

© Nationale Beeldbank

© Nationale Beeldbank